ad_group
  • neiye

Ki jan ak kisa nou ka fè lè si yon tonbe desann mach eskalye yo grav?

Fondamantalman tonbe se yo ki pami kòz ki pi komen nan aksidan chak jou nan peyi Etazini ak kòz ki pi komen nan blesi twomatik nan sèvo. Selon yon revizyon rechèch 2016, nenpòt kote nan 7 ~ 26% tonbe rive sou mach eskalye yo.
Pandan ke kèk eskalye tonbe nan blesi nan tèt evidan oswa ka zo kase anch ki nesesite pou yon vizit nan sal dijans, li pafwa difisil pou konnen si yon tonbe desann mach eskalye yo grav ase pou mande atansyon medikal.

How and What We Can Do When If a Fall Down the Stairs Is Serious2

Ki jan ak kisa nou ka fè si li nan yon ijans apre yon sezon otòn, gen siy evidan ke yon vwayaj nan depatman ijans lan nesesè. Men kèk bagay ou dwe gade deyò pou:

  • Si yon moun san konesans, rele 911 imedyatman. Menm si moun nan vini nan ak sanble amann, jwenn moun sa a nan yon depatman ijans pou yon evalyasyon Chòk ak yon evalyasyon medikal konplè.
  • Chèche èd medikal imedyatman, si yon moun gen yon gwo maltèt, kè plen ak vomisman, oswa konfizyon.
  • Gen kèk blesi ki ka lakòz gwo senyen ki pa pral sispann apre omwen 15 minit nan presyon oswa ka gen yon ka zo kase evidan. Kondisyon sa yo konsidere kòm ijans.
  • Si yon tonbe te lakòz yon pèt nan santi nan nenpòt nan ekstremite yo, oswa yon moun jwenn li difisil mache oswa pale, moun sa a ta dwe evalye pa yon doktè imedyatman.

Ki jan ak sa nou ka fè si ou tonbe epi ou pou kont ou nan kay la, gen kèk bagay ou ka fè:

  • Si ou konsyan, men pou kont ou epi ou pa kapab rive oswa itilize telefòn ou, rele byen fò pou ede ou.
  • Si sa posib, kalòt mach eskalye yo oswa etaj avèk yon soulye oswa otreman fè bri kòm anpil jan ou kapab.
  • Ou ta dwe eseye tou pou li ale nan yon espas ki an sekirite, konfòtab pou ret tann pou èd. Sa ka vle di deplase sou mach eskalye yo si ou pa sou yon sifas ki plat.
  • Si ou santi ke deplase ap lakòz plis aksidan, Lè sa a, rete mete epi rete tann pou èd.

Post tan: Jun-28-2021